Energielabels

Een zuinige auto is goedkoper aan de pomp en beter voor het milieu. De overheid stimuleert daarom de aanschaf van zuinige modellen. Met het energielabel voor auto's kunt u in een oogopslag zien hoe zuinig een auto is ten opzichte van andere auto's in die grootteklasse.

Een auto met energielabel A verbruikt zeker twintig procent minder brandstof dan een gemiddelde auto uit die grootteklasse. De brandstofrekening van een auto met energielabel B is tien tot twintig procent lager dan die van een auto met een voor die grootte gemiddeld verbruik.

Als u besluit een nieuwe auto te kopen, weet u vaak al in welke grootteklasse u zoekt. Gaat u bijvoorbeeld voor een kleine middenklasser, dan kunt u aan het energielabel zien welke auto binnen die grootteklasse de zuinigst is.

Energielabel en BPM

De overheid is in 2010 begonnen met het 'vergroenen' van de autobelasting (de BPM, of de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen). Er is een overgangsregeling gestart, waarin de aanschafbelasting deels afhankelijk is van de cataloguswaarde van de auto (de 'fabrieksprijs'), en deels van de hoeveelheid CO2 die de auto per kilometer uitstoot.

Waarom een zuinige auto?

Een zuinige auto is gunstig voor uw portemonnee. Maar er is nog een argument om een zuinige auto te kopen. Hoe minder brandstof uw auto verbruikt, hoe minder CO2 er vrijkomt bij het rijden. Uitstoot van kooldioxide heeft een negatieve invloed op het klimaat. Door de verkoop van zuinige auto's financieel te stimuleren, hoopt de overheid de totale CO2-uitstoot van het Nederlandse wagenpark terug te dringen.

Uitleg energielabel voor auto's

Op het energielabel staat het betreffende model en de brandstofsoort. Voor elk model staan daarnaast ook de volgende gegevens vermeld:

  • (1) Het verbruik volgens de officiële opgave van de fabrikant, in liters brandstof per honderd kilometer. De auto uit het voorbeeld verbruikt per honderd kilometer 7,2 liter benzine.
  • (2) Het brandstofverbruik in kilometers per liter, in dit voorbeeld: 13,9 km op een liter brandstof.
  • (3) De klasse van zuinigheid, aangeduid met de letters A (zeer zuinig) tot en met G (zeer onzuinig).
  • (4) De CO2-uitstoot in gram per kilometer.

Brandstofverbruik en energielabel

Het energielabel geeft aan hoe zuinig een auto is ten opzichte van andere auto's die ongeveer even groot zijn. Maar wat maakt dat echt uit? De tabel laat het zien: een auto met energielabel G slurpt minstens dertig procent meer brandstof, in vergelijking met een gemiddelde auto van vergelijkbare klasse.

CO2-uitstoot

Nummer 4 op het energielabel hierboven geeft aan hoeveel CO2 (kooldioxide) de auto uitstoot. Kooldioxide is een broeikasgas dat bijdraagt aan de versnelde opwarming van de aarde, en daarmee dus aan klimaatverandering.

Hoe lager de uitstoot van CO2, hoe beter de auto scoort voor het energielabel. De auto waarvoor het label hierboven geldt, heeft een CO2-uitstoot van 173 gram per kilometer. In de tabel staat de uitstoot van de zuinigste auto’s in verschillende grootteklassen.

Elk jaar strengere eisen

Door technische ontwikkelingen worden auto's steeds zuiniger en schoner. Het energielabel geeft de zuinigheid van een auto ten opzichte van de gemiddelde zuinigheid in die klasse aan. Elk jaar kan die gemiddelde zuinigheid toenemen, omdat ook de auto's met de nieuwste technieken steeds meetellen. Het kan daardoor voorkomen dat nieuwe auto's een lager energielabel ontvangen dan eenzelfde type dat een jaar eerder is verkocht. Een model dat dit jaar nog een energielabel B krijgt, kan daardoor volgend jaar misschien energielabel C krijgen.

Bent u ook benieuwd met welke auto's u kunt besparen? Klik hier voor de lijst van Wegenbelastingvrije en BPM-vrije auto's

(Bron: www.energielabel.nl)